Rotterdamse Oogst

Wij stemmen voor de mond!

26 februari 2014 - Geplaatst in Rotterdamse Oogst Markt

Zaterdag 01 maart is er weer een Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein, 19 dagen voor de Gemeenteraadsverkiezingen.  Veel partijen hebben ons benaderd met de vraag of er campagne gevoerd kan worden bij ons op het plein. Ja dat kan: naar oud marktgebruik vanaf de zeepkist!

 

Wij van Rotterdamse Oogst stemmen voor de mond: voor boeren en een lekker gezond eetklimaat. Sinds 5 jaar houden wij ons bezig met het wortelen van de stadsbewoner, onder andere door het stimuleren van een lekker en smakelijk eetklimaat voor de Rotterdammers. Veel is er in die tijd gebeurd, in positieve zin. Maar we maken ons ook zorgen.

Wij willen boeren

Vlak onder Rotterdam ligt een mooi, rustig landbouwgebied. Het is één van de oudste polders van het land. Een van onze favoriete marktboeren teelt daar zijn spruiten op vruchtbare vette klei. Maar dat gaat veranderen. 

Er wordt een groot nieuw recreatiegebied aangelegd: het Buijtenland van Rhoon. Een landschapspark met natte natuur en ruimte voor vogels. Om het leefklimaat van de stad te verbeteren. Voor ons dus, de Rotterdammers.

Daarvoor moeten 15 boerenbedrijven gedwongen onteigend worden. Waaronder van Herk, onze marktboer. Wij snappen het niet. Wij kunnen zelf veel beter 'recreëren' bij de boeren dan in natte natuur. Bovendien levert het gebied nu ook nog iets eetbaars op, en onderhoudt het zichzelf.

We kunnen van het Buijtenland van Rhoon ook een subliem voedsellandschap maken. Samen met deboeren, met ruimte voor stads ondernemerschap. Waar cider gebrouwen wordt in boomgaarden, waar stadse soepkokers samenwerken met de boeren. Zo kunnen we samen het Eetklimaat van de stad verbeteren. Een lekker en gezond eetklimaat, waar zien, ruiken, voelen en proeven centraal staan. Superverse groente rechtstreeks aan de stad leveren, ziekenhuizen voorzien van gezond eten, kinderen leren over voedsel en waar het vandaan komt? Zien, ruiken, voelen en proeven. 

Wat vindt uw partij? 

Heeft de stad Rotterdam vogels harder nodig dan aardappelen, spruiten en melk van eigen boeren? Hoe gaat uw partij in de toekomst een smakelijk en gezond eetklimaat voor de stad Rotterdam waarborgen? Een eetklimaat kortom waarin de Rotterdammers kunnen zien, ruiken, voelen en proeven?

Stap zaterdag 1 maart op de zeepkist en vertel het de stad Rotterdam!

Stap op de zeepkist, uh marktkrat.

Tijdens de Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein stellen we ons podium met versterking beschikbaar voor een spreekstalmeester van uw partij.  Graag nodigen we u uit hier gebruik van te maken en in te gaan op bovengenoemde kwestie(s). 

Daarnaast stellen we een marktkraam beschikbaar vanwaaruit campagne gevoerd kan worden. U kunt hierachter plaats nemen, informatie kwijt en in gesprek gaan met het publiek. Let wel:

  • Rotterdamse Oogst is gastvrij aan alle politieke partijen, u deelt de kraam met de andere partijen die die dag ook de zeepkist betreden;
  • Rotterdamse Oogst hanteert een ontmoedigingsbeleid w.b. flyeren: actief flyers e.d. uitdelen op het plein is dus niet toegestaan;
  • Campagnevoeren is alleen mogelijk als u ook de zeepkist betreed

Graag horen we van u wie er hoe laat de zeepkist betreedt en wij zorgen dat er een plekje vrij blijft om uw verhaal kwijt te kunnen.

Kijk ook eens op

 

Tags