Rotterdamse Oogst

Rotterdamse Oogst blijft!

29 juni 2017 - Geplaatst in Rotterdamse Oogst Markt

Wat ging het los nadat Lot Piscaer in het AD/RD het nieuws deelde dat het voortbestaan van onze markt onder druk stond. Ruim 5000 handtekeningen,  enorm veel steunbetuigingen en 2 afspraken (van een uur!) met wethouder Struijvenberg verder kunnen we weer met een gerust hart ademhalen: Rotterdamse Oogst lijkt gered. Lijkt, want er moet nog wel wat gebeuren.

 

Twee afspraken met de wethouder dus, en tussendoor zijn er ambtenaren aan het werk gegaan om te kijken wat de opties zijn om Rotterdamse Oogst te kunnen vergunnen. Zodat we op dezelfde voet en met dezelfde frequentie door kunnen gaan, maar op termijn ook door kunnen groeien naar een wekelijkse markt met behoud van ons karakter. Totdat de gemeente deze opties heeft uitgewerkt kunnen wij in ieder geval door gaan onder de huidige overgangsregeling.

De opties waar we tot nu toe over gesproken hebben beloven in ieder geval dat het vergunningenlandschap er beter uit gaat zien dan voorheen het geval was, voor zowel de evenementenmarkten als voor de verzelfstandigde markten onder de nieuwe Marktverordening. De nieuwe beleidsregel evenementenmarkten moet verruimd worden, zodat we vaker dan 2 keer per jaar onze markt kunnen organiseren. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente daartoe bereid is. De raad zal dit moeten goedkeuren.

De nieuwe Marktverordening is inmiddels aangenomen door de raad. Voor het eerst kunnen er zelfstandige markten binnen de Marktverordening georganiseerd worden. Een kleine revolutie. Het beleid erachter, waarin onderdelen als de mogelijkheid van een flexibele omvang van de markt en de kosten die daarmee gepaard, moet echter nog worden vormgegeven. Dit zijn ook precies de onderdelen die wat ons betreft nog knellen en onzeker zijn. En daarom dus nog onderwerp zijn van gesprek. 

We zijn ver, maar we zijn er nog niet. We blijven nog even scherp!  

Tags